Bůh stvořil hasiče,protože nemůže být všude

Pomoc občanům - náš cíl 

 
Svatý Florián - patron Hasičů 

Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů, Pane,
...dodej mi síly dost.
V náručí vynest dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
žehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

Naše jednotka je připravena pomáhat občanům ne jen v protipožární ochraně ale můžete se na ni obrátit i se žádostí o pomoc technickou. Využijte prosím odkaz v sekci otázky a odpovědi

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode